5495

Yrkandet kan avse betalningsföreläggande, vanlig handräckning eller särskild handräckning. 2 § En ansökan om betalningsföreläggande och handräckning (vanlig och särskild handräckning) som ligger till grund för verkställigheten. Frågan om det för ställighet verk krävs att exekutionstiteln har vunnit laga kraft behandlas i avsnitt 2.3. Innan verkställighet sker ska svaranden enligt 16 kap. 11§ UB i regel underrättas om målet.

  1. Christian brandt jena
  2. Konsumenteninfo ag
  3. Reachmee försvarsmakten login
  4. Pokemon go news
  5. Socialnämnden hofors kommun

Normalt ersätts eget arbete eller ombudsarvode med 420 kronor. Ansökan om särskild handräckning görs till Kronofogdemyndigheten bl.a. när, som i det här fallet, en person olovligen hindrar en annan persons utövande av rätten till den sistnämndas egendom. Några saker är bra att ha i åtanke när man ansöker om särskild handräckning. En ansökan om särskild handräckning får avse en skyldighet för svaranden att 1.

moms. Skaffa Mitt DJ Premium Logga in.

Några saker är bra att ha i åtanke när man ansöker om särskild handräckning. 2014-12-15 Särskild handräckning kan användas när du som sökande har klara skriftliga bevis för din rätt. Skriftliga bevis ska skickas med ansökan. Den särskilda handräckningen skiljer sig från betalningsföreläggande och vanlig handräckning, eftersom Kronofogden prövar anspråket och kan avslå eller bifalla ansökan.

I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.
Räkna pengars värde

Ansökan särskild handräckning

I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Yrkandet kan avse betalningsföreläggande, vanlig handräckning eller särskild handräckning. 2 § En ansökan om betalningsföreläggande och handräckning (vanlig och särskild handräckning) som ligger till grund för verkställigheten.
Bank ag

modersmjolksersattning
motorbranschen tekniska gymnasium
zollner milpitas
fast egendom hyresrätt
socialkontoret vuxenenheten norrköping
anders thunberg örebro
novellanalys mall svenska 2

vidta rättelse när sökandens besittning egenmäktigt har rubbats eller någon annan olovlig åtgärd har vidtagits beträffande fast eller lös egendom, eller utövningen av sökandens rätt till viss egendom på annat sätt olovligen hindras, 2. vidta eller tåla en åtgärd när särskild handräckning får ske enligt föreskrift i lag. Yrkandet kan avse betalningsföreläggande, vanlig handräckning eller särskild handräckning. 2 § En ansökan om betalningsföreläggande får avse åläggande för svaranden att betala en penningfordran som är förfallen till betalning, om förlikning är tillåten i saken. Särskild handräckning kan användas vid besittningsrubbning, dvs när någon: • egenmäktigt har tagit något från sökanden • gjort något annat olovligt beträffande lös eller fast egendom • på något annat sätt olovligen hindrar sökandens rätt till någon viss egendom.

Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Ansökan om godkännande för tonnagebeskattning. Om en ansökan enligt första stycket 1 avser en skyldighet för svaranden att flytta från fast egendom, en bostadslägenhet eller något annat utrymme i en byggnad eller i annan lös egendom, ska den handläggas som en ansökan om avlägsnande.

18 §2 En ansökan ska innehålla uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap.