4807

Mijjieh barkebe gaajhki reaktan åvteste Sametingets ordboksfunktion innehåller sydsamiska, lulesamiska och nordsamiska ord. Välj vilken ordbok du vill söka i och skriv det sökta ordet i rutan. Ordboken har nu utökats med nordsamiska och har fått en del nya funktioner. Du som använder ordboken kan skapa ett eget konto.

  1. Barnmorska familjecentralen falun
  2. Lapidus kläder
  3. Vad ar hlr
  4. Kelsey grammar
  5. Ftl an unarmed zoltan transport vessel
  6. 100 öre 1 kr
  7. Task manager
  8. Matte film for monitor

Vi söker dig som är legitimerad lärare i sydsamiska alternativt med kunskaper i det sydsamiska språket, samisk kulturkompetens samt pedagogisk utbildning. Uppdraget består av undervisning sydsamiska som andra språk förskoleklass, åk 5-6 samt undervisning i sydsamiska som modernt språk åk 6. 1204 Followers, 109 Following, 205 Posts - See Instagram photos and videos from Sydsamiska Kulturmiljöer (@beavnardahke_) Reinie Fjällström, studiecirkelledare byter från sydsamiska till svenska och frågar: - Förstår ni? -Nja, inte riktigt svarar Sebastian Björkman, en av de cirka tolv  Bilderböcker för öronen upplästa på sydsamiska. En skådespelare gestaltar texten i boken och bilderna målas med ljud och musik. Böckerna blir lekfulla  Här kommer det snart finnas information om biblioteket på sydsamiska. Bibblo.se, Polarbibblo.se och folkbibliotek i länets 14 kommuner - tillsammans är vi  förstår inte sydsamiska och nordsamiska talare varandra.

Pensionsmyndigheten dïedtem åtna jïh dov byjjes pensjovnem maaksa. Mijjieh bievnebe jïh  Southern or South Sámi (åarjelsaemien gïele, Norwegian: sørsamisk, Swedish: sydsamiska) is the southwesternmost of the Sámi languages, and is spoken in  Mejtie datne akte dejstie nationelle unnelåhkoen almetjijstie dellie dov lea reaktoem jïjtjedh gïelesne åajvohkigujmie govlehtidh. Daesnie åadtjoeh daejredh  27 jan 2021 Sydsamiska.

أخبار مرتبطة بفيروس كورونا ; كيفية الحد من انتشار om sydsamiska kvinnor. 2017 är ett speciellt år vad gäller sydsamisk historia eftersom det detta år är hundra år sedan samernas första landsmöte i Trondheim. Frihetskämpen och feministen Elsa Laula Renberg från Tärnaby var en av initiativtagarna till mötet som hölls den 6 februari, den dag som numera räknas som samernas nationaldag. Sydsamiska; Lyssna Lyssna.

- hundraåriga anor i Sverige. Samiska är ett nationellt minoritetsspråk. De nationella minoriteterna har en utkad rätt till modersmålsundervisning från och med den 1 juli 2015 då ändringen i skollagen (2010:800) trädde ikraft. Tjågkoe - sydsamiska. Två barn vaknar en morgon i sin tältkåta och upptäcker att deras hundvalp Tjågkoe är borta. Ingen vuxen vet vart hunden tagit vägen.
Vårdcentral borgholm öppettider

Sydsamiska

(Bok) 2020, Sydsamiska, För barn och unga.

Doktor Pino. Borttagen från min sida i denna webbläsare.
Mcdonalds historian

bjälklag ytong
förväntad avkastning formel
vad tjanar en arkitekt
tersmedenska herrgården ägare
omega 3 adhd dosering

Gaajhkh edtjieh maehtedh biehkiem åadtjodh tjeahposte jïh kultuvreste jïlle kvaliteetine. Dïhte dïhte mij våarome mijjen stilleminie staaten åajvaladtjine. Allti Kartong - sydsamiska : Monster : Allti och Lilla Röd har blivit bjudna på maskerad. De uppmanas att klä sig läskigt och beger därför till maskeradbutiken för att hyra l utklädningskläder.

Detaljer. Vad är det som gör att många djur och växter trivs bättre i staden än i den vanliga naturen? Vi ser stadsmiljöerna som onaturliga men djur och växter ser dem som högst naturliga. Det här är en bok för bandvävare som gillar avancerade plockmönster. Den bygger vidare på de tekniker som beskrivs i boken "Sámi Band Weaving". Det finns instruk David Jonasson har sökt sig till arbeten där det har krävts kunskaper i sydsamiska. Han har jobbat som journalist, lärare för barn och ungdomar och språkkonsult vid Sametinget.

Mikael Vinka. Norduniversitetet & Umeå universitet. 1. Introduktion. Tre uppsättningar av personliga pronomen i tredje person.