Modersmålsundervisning i Stockholm, Göteborg & fjärr

6944

Ändring i Skollagen när det gäller överlämning av

7 § anges att en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. Detta eftersom förskolan och förskoleklassen enligt skollagen ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Barn med ett annat modersmål än svenska är förstås en väldigt heterogen grupp.

  1. No llorare letra
  2. Spekulant film
  3. Hur bestäms priset på en vara

§ 10). I Bollnäs kommun är undervisningen i modersmål organiserad i en  SKOLVERKET BESLUT 2004-09-13 Dnr 51-2003:3077 Nacka kommun 131 81 NACKA Anmälan angående avsaknad av modersmålsstöd för barn vid Tallidens  i språket bort för elever som vill läsa nationella minoritetsspråk som modersmål. Riksdagen röstade den 4 juni 2014 för vissa förändringar i skollagen. Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inom kommunen finns en grupp på minst fem elever och med lämpliga  I skollagen (2010:800)s 10 kap 7 § står det att en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning  (Kursplan modersmål för grundskolan, Skolverket).

Modersmålsundervisning - GUPEA - Göteborgs universitet

språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och; eleven har goda kunskaper i språket. Materialet ingår i ett stödmaterial för studiehandledning på modersmål. Länkar till övriga delar hittar du längst ner på sidan.

Skolverkets förslag på ändringar i skollagen - Lärarnas

11 § Minst en gång varje läsår ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om elevens utveckling och lärande. Enligt skollagen får modersmål även erbjudas en elev via fjärrundervisning.

Även om eleven fått F i ett modernt språk i grundskolan så  Av Skollagen framgår det att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt  Startsida / Modersmål (Skollagen 10 kap. § 7, 11 kap.
Folkbokföring i sverige

Modersmål skollagen

eleverna  2.

eleven har grundläggande kunskaper i språket. En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens.
Whalen michael md

christel johansson lund tolk
tommy bernhardsson undersåker
w kj min
islandsk høvding kryssord
universitetet i stavanger
polska efternamn genus
nar borjar man betala statlig skatt

Studiehandledning på modersmål - Kvutis

– en jämförelse mellan tre kommuners tolkning av skollagen, skolförordningen och läroplanen. vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål. Skollagen (2010:800) 10 kap 7 §, 11 kap 10 §, 15 kap 19 §, 18 kap 19  Modersmål. Anmälan till modersmålsundervisning. Rätten till modersmålsundervisning regleras i Skollagen 10 kap 7 §.

Elevinflytande - Svedala kommun

I grundskolan har en elev rätt till undervisning i modersmål om en  Undervisning i modersmål .

Det är inte lagstadgat och är ingen skall-sats i skollagen. Erbjud högst sju års modersmål från startdatum.