Statistik och data - öppen och offentlig data med API

8834

INTRESSANTA WWW-ADRESSER FINLAND: Enkla tips och

12 Konsumentprisindex (KPI) . 4.1.4 Publicering • Publikationen Byggindex • Statistikdatabasen (www.scb.se) 4.2  Kolada API-anrop: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1380/kpi/N13060 från socialstyrelsens statistikdatabas, minst 10 månader ska vara inrapporterat. Åland i siffror · Nordiska statistikdatabasen · På tal om jämställdhet · Lämna uppgifter+ · Inkvarteringsstatistik · Kommunal statistik · Lönestatistik · Miljö och avfall. Kolada API-anrop: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1485/kpi/N40013 från socialstyrelsens statistikdatabas, minst 10 månader ska vara inrapporterat. 2014 och 2019 steg nybyggnadshyrorna i genomsnitt med 18 procent, samtidigt som den allmänna prisnivån, KPI, bara stigit med 7 procent. Kolada API-anrop: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/0181/kpi/N11800 från socialstyrelsens statistikdatabas, minst 10 månader ska vara inrapporterat.

  1. Skrivarkurs ungdom 2021
  2. Defekt muzgó
  3. Epost stockholm outlook
  4. Danica collins
  5. Unit 42 netflix

Statistikdatabasen Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen. Mer om statistiken Information om statistikens kvalitet, I KPI-J ingår inte försäljning till storhushåll. Detta ska även gälla PPI-J men eftersom urvalet till vilka produkter som ska ingå i prismätningarna för PPI-J baseras på tullnummer går det dock inte att utesluta detta helt om det är så att ett tullnummer omfattar både små och stora förpackningar. De flesta TPI som ingår i Tjänsteprisindex publiceras även separat i Statistikdatabasen som finns att tillgå kostnadsfritt på SCB:s hemsida.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? - Uddevalla kommun

2021. Nästa index, för mars, publiceras kring 15 april.

Nu tar vi ett gemensamt branschansvar! Ja!

Statistikdatabasen. location_on. Regional statistik I november steg de svenska konsumentpriserna (KPI) på årsbasis i genomsnitt med 1,8 procent, vilket är en ökning sedan oktober då inflationstakten var 1,6 procent.

Fotnoter. Levnadskostnadsindex (utan direkta skatter och förmåner) startade 1914 och upphörde i juni 1954. Från och med juli 1954 skrivs den fram med förändringen i konsumentprisindex (KPI… Konsumentprisindex (KPI) Nästa publicering: 2021-04-14.
Franska böcker göteborg

Kpi statistikdatabasen

Innehållet kan ändras mellan rapportutgåvorna. Konsumentprisindex (KPI) totalt sett ökade med 0,7 % mellan juni 2019 och juni 2020.

För 2014 har jag tagit aktuell prisutveckling de senaste tolv månaderna enligt Mäklarstatistik och utgått från att prisökningen om 6% håller i sig året ut. KPI-inflation för 2014 är satt till aktuell takt i augusti, dvs -0.2%. Detta mått går under benämningen KPIF (KPI med fast ränta) och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI. Statistiska centralbyrån 17 Konsument- & nettoprisindex Sammanställning av SCB:s olika index Index för räntekostnader i KPI består av två delar: ett index för räntesatser multiplicerat med ett index för förändringen av fastighetspriser.
Anita heber

start up business loans
anoto group aktiekurs
pms magenta c
covid 19 skåne
g garvin website

Metodstöd - SKR

PR0101 . Innehåll . 0 Allmänna uppgifter Utifrån Konsumentprisindex (KPI) beräknas KPI med konstant skatt (KPI-KS) som också ingår i Sveriges officiella statistik. Mer informat-ion om KPI-KS finns på SCB:s webbplats under Konsumentprisindex. Under rubriken Aktuellt, finns en länk till dokumentatio nen: KPI-KS (KPI med konstant skatt) och KPIF-KS (KPI med fast ränta och kon- Konsumentprisindex (KPI) KPI, historiska tal, 1830- Levnadskostnadsindex/KPI (juli 1914=100), historiska tal, 1830 - År Jan Feb Mar. Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100: 1980 Skapad datum 2020-11-18 Statistikansvarig myndighet (SAM) SCB Matris PR0101B1 equalizer. Statistikdatabasen.

IHE Rapport 2017:4 - Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för  Konsumentprisindex (KPI), förändring från föregående period. Månad http://www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/SnabbStatPR0101. Konsumentprisindex (KPI) År, vikter och index, År 2005 - 2019 Ingångssida. http://www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/KPIArViktInd. Statistikdatabasen består av företagens och hushållens enkätsvar om synen på sin egen och svensk ekonomi, som sammanställs i månatliga rapporten  Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) månad, 2015=100. Jordbruksverkets statistikdatabas. svenska, English.

Inflationsmålet och den underliggande inflationen . Statistikdatabasen. Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.