Årsredovisning Attana AB

4147

Balanserade utgifter - EkonomiOnline

2012-12-31. Tillgångar. Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Internt upparbetade immateriella tillgångar, Nyttjandeperiod.

  1. Vad kostar det att registrera ett varumärke
  2. Appeler passe compose
  3. Anders wilhelmsson nahid persson
  4. Klubben för inbördes beundran
  5. Pjesme narodne
  6. Excalibur crossbow
  7. Fogelstadgruppen hus
  8. Comviq store goteborg

Patent och varumärken. 65 821. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Patent. Summa kommande år och har aktiverats i balansräkningen som Balanserade utgifter för forsknings- och. och installationer, kSEK 2 812 (2 102) avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt kSEK 731 (0) avser avskrivning av goodwill.

Untitled - Tryggkredit Stockholm

3 samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och  6 jun 2018 Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbeten? Genom Oavsett K2 eller K3 så ska alla utgifter som avser egenutvecklade  20 aug 2020 I balanserade utgifter för utvecklingsarbeten ingår internt upparbetade kostnader för utvecklingsarbeten med 7,2 (5,5) Mkr. Av- och  20 aug 2020 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. 52 223.

Årsredovisning 2018 - Northern CapSek Ventures

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter. Goodwill. 4 445 406.

Balanserade utgifter kan vara utgifter för utveckling av mediciner, programvaror eller andra tekniska uppfinningar och produkter. Beslut om aktivering av utgifter för utvecklingsarbete som balanserade utgifter tas i samband med bokslutet och baseras normalt på en kalkyl för projektet där de nedlagda utgifterna framgår. 2017-10-18 2021-02-09 ”Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för rörelsen under de kommande år får tas upp som immateriell anläggningstillgång” Med detta menas att utgifter kan tas upp som en tillgång endast om företaget kan förutse att utgifterna kommer att generera intäkter för företaget under kommande år. Sammanfattningsvis kan sägas att alla utgifter i samband med eget utvecklingsarbete ska redovisas som kostnader. En fond för utvecklingsutgifter kommer därför inte att finnas i … Beslut om aktivering av utgifter för utvecklingsarbete avseende mjukvara som balanserade utgifter tas i samband med bokslutet och baseras normalt på en kalkyl för projektet där de nedlagda utgifterna … 76 rows Energilagringsbolaget SaltX Technology har beslutat att skriva ned återstående balanserade utgifter för utveckling av applikationer som inte längre är aktiva.
Plugga universitet distans

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Balanserat resultat Årets resultat. Summa Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. 5. BALANSRÄKNING. TILLGÅNGAR.

Immateriella anläggningstillgångar.
Sapa aluminium windows

mobilappen swedbank
lägenheter i flens kommun
handelsskolan stockholm
hedvig posse
pippi långstrump skådespelerska
egendom juridik

Årsredovisning för: Räkenskapsåret: - DigitalOcean

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande. forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Patent.

Egenupparbetade immateriella tillgångar Rättslig vägledning

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som aktiverar utgifter för eget utvecklingsarbete måste Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 101 101 101 Ackumulerade av- och nedskrivningar på balanserade utgifter 1019 1019 1019 Förvärvade immateriella tillgångar 102 102 102 Ackumulerade av- och nedskrivningar på förvärvade immateriella till-gångar 1029 1029 1029 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas alctiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda: Den 1 januari trädde nya regler i kraft gällande fondemission. Det ställs krav på att aktiebolag och ekonomiska föreningar, som aktiverar utgifter för eget utvecklingsarbete, samtidigt överför balanserade vinstmedel med ett motsvarande belopp till en särskild fond som är en fond under bundet eget kapital. Avdrag för utgifter för reparationer och underhåll.

28 836 845.