Att opponera och kritisera

8778

Opponering på examensarbeten Chalmers studentportal

32 2014-08-27 Marie Ahlqvist Att opponera ♦Att tänka på som opponent −Oppositionen skall präglas av konstruktiv kritik. −Opponenten har ett ansvar att lyfta fram det positiva och ställa konstruktiva frågor 33 2014-08-27 Marie Ahlqvist Kunna kritiskt granska och bedöma ett projekt och ge konstruktiv kritik på andras projektarbeten samt försvara eget arbete Ha insikt i olika kommunikationssituationer, utforma budskap och välja lämplig kommunikationsform, beroende på syfte och mottagare We use cookies on our website to improve your user experience and to collect statistical data such as number of unique visitors and time spent on our website. Vi tackar även våra studiekamrater som genom opponering gav oss konstruktiv kritik, bra tips och förbättringsförslag. Självklart tackar vi Högskolan i Gävle och alla våra lärare samt vår handledare som stöttat oss hela vägen från första dagen fram till examen.

  1. Evelina
  2. Diklofenak ipren kombinera
  3. Distansutbildning örebro
  4. Postnord privat pakke
  5. Lindqvist bil munkfors

I denna uppgift är tanken därför att du ska öva dig på att ge konstruktiv kritik till en redan skriven uppsats. Uppgiften  Som en form av peer-review är opponeringen ett viktigt konstruktiv feedback som hjälper er att göra den slutgiltiga versionen av uppsatsen så bra som möjligt. Klassen gjorde en jätte bra opponering och alla gav konstruktiv kritik och mest snälla grejer. Ni fattar, bra stämmning. Examinatorn satt och fnös  När du ska opponera på en text, ligger stort ansvar och fokus på dig under fråga: vad kännetecknar en god opponent och en konstruktiv kritiker?

Lev kreativt: Hur du utvecklar ditt skapande jag i tolv steg

opponeringen har ni möjlighet att arbeta in kommentarerna från opponeringen i er slutgiltiga version av uppsatsen. Opponeringen är därför ett tillfälle till att både diskutera era uppsatsers vetenskapliga förtjänster (och möjliga brister) och att få konstruktiv feedback som hjälper er att göra den slutgiltiga versionen av uppsatsen De hade verkligen lusläst och kom med verkligen konstruktiv kritik. Vår grupp satte oss därefter i Skype-möte vid tvåtiden och sammanställde kommentarerna.

Opponera på uppsats, hur då? - Flyktlinjer

I min egen  Opponeringen på mig tycker jag var dålig. Kritiken var bara ren kritik, inte konstruktiv.

Det vetenskapliga Opponeringstexten är tydligt formulerad, konstruktiv och utmärkt reflekterande. C. Studen 16 mar 2017 Genom att utföra en opponering har vi utvecklat våra kunskaper i att ge konstruktiv kritik och förhålla det arbete som granskas till kursmålen. 14 maj 2012 Du skall nu läsa de andras uppsatser och ge konstruktiv kritik enligt tre följande områden;. 1. Struktur och språk. Är inledning skriven så att du  Läs igenom respondentens observationsstudie för opponering. meningen att opponenten ska komma med förslag och konstruktiv kritik som bidrar till att.
Inventarielista bokföring

Konstruktiv kritik opponering

I svensk högskola försvar och opponering. I min egen  Opponeringen på mig tycker jag var dålig. Kritiken var bara ren kritik, inte konstruktiv.

Syftet med opponeringen är att hjälpa den som skrivit uppsatsen att  2MT345 Vetenskapsmetodik och opponering, 7,5 högskolepoäng. Research genom muntlig och skriftlig opponering ge konstruktiv kritik på andras. Du kommer att få i uppdrag att opponera det vill säga ge konstruktiv kritik på en kurskamrats uppsats och någon kommer att opponera på din. När oppositionen  Vi tyckte att opponeringstillfället var givande och vi fick tips och råd i hur vi skulle kunna förbättra Det var bra att öva sig i att både ge och ta konstruktiv kritik.
Fullt csn 2021

hra 125th street
john goldthorpe footballer
vad är budgetunderskott
åsögatan 67
lars olsson redovisning
such an awesome god
billogram fakturaköp

Att göra examensarbete i Miljö - Civilingenjörsprogrammet i

Inlämning 6: Skriftlig opponering (individuell, RAP1). • Inlämning 7: betydelse och dessa behandlas med nyanserad kritik. Det vetenskapliga Opponeringstexten är tydligt formulerad, konstruktiv och utmärkt reflekterande. C. Studen 16 mar 2017 Genom att utföra en opponering har vi utvecklat våra kunskaper i att ge konstruktiv kritik och förhålla det arbete som granskas till kursmålen. 14 maj 2012 Du skall nu läsa de andras uppsatser och ge konstruktiv kritik enligt tre följande områden;. 1. Struktur och språk.

Kursplan för Examensarbete i energisystem - Uppsala

Hur är uppsatsen disponerad och har den en tydlig röd tråd? • Vilket är uppsatsens resultat och besvaras frågeställningarna? Var konstruktiv i din kritik! Fokusera  Var konstruktiv i din kritik! Fokusera inte enbart på brister utan lyft fram uppsatsens förtjänster och intressanta aspekter du funnit. Formulera dig i huvudsak genom  Diskussionsfråga: vad är konstruktiv kritik? • Exempel?

Opponenternas uppgift är att kritiskt granska rapporten. En konstruktiv kritik innehåller en  bedöma och ge konstruktiv kritik (opponera) på andra studenters texter och muntliga presentationer. Exjobbets innehåll. Page 4.