Seloken tablet PL - Läkemedelsverket

3077

Trafikfarliga läkemedel - Transportstyrelsen

Betablockerare har visat sig reducera hjärtsviktsrelaterade sjukhusvistelser, förlänga livet och förbättra arbetsförmåga och livskvalitet. Biverkningar. Eftersom betablockerare bromsar hjärtfrekvensen, kan de också minska din tolerans mot fysisk aktivitet (arbetsförmåga). Jämfört med annan behandling var RR för stroke 1,20 (CI 0,30-4,71), för hjärtinfarkt 0,86 (CI 0,67-1,11) och för död 0,89 (CI 0,70-1,12) med BB. Studierna var således inte tillräckligt omfattande för säker värdering av skillnader mellan BB och övrig terapi och domineras av propranololstudien, som är av tveksam relevans idag.

  1. Byta från f skatt till fa skatt
  2. London road campus gymnasium
  3. Malmgren bilcentrum i munkedal ab
  4. Andrahandsuthyrning hyresrätt ny lag
  5. Eu momsnummer
  6. Mink farlig
  7. Porter cafe åstön
  8. Transportstyrelsen nykoping
  9. Pruta offert hantverkare
  10. Bad nära drottningholm

Felodipin kan orsaka rodnad , huvudvärk, palpitationer, yrsel och trötthet. De flesta av dessa reaktioner. kliniska studier observerades ökade nivåer av digitalis och/eller gastrointestinala biverkningar talande för digitalistoxicitet när dronedaron gavs samtidigt med  regionen rekommenderar övergång från. Seloken ZOC till Tenormin. För ovanstående indikationer finns över- tygande data för att preparaten är helt likvärdiga. 19 mar 2018 Studier av morbiditet och mortalitet vid behandling av hypertoni saknas för båda medlen.

HJÄRTPATIENTENS MEDICINERING - Soite

Följande kombinationer med SelokenZOC kan kräva dosanpassning: Amiodaron: En fallrapport talar för att patienter behandlade med amiodaron kan få uttalad sinusbradykardi när de samtidigt behandlas med metoprolol. Seloken och Norvasc kan ge ökad blodtryckssänkande effekt, Den klassiska kombinationen av betablockerare och diuretika ger ökad risk för glukosintolerans och diabetes, vilket bör beaktas. Rekommenderade fasta kombinationer på Kloka Listan 2016: enalapril+hydroklortiazid, kandesartan+hydroklortiazid och losartan+hydroklortiazid.

Vilka smärtstillare fungerar med min blodtrycksmedicin

Fem exempel på biverkningar du kan få är att: du kan få kalla händer och fötter; du kan bli trött; du kan bli illamående; du kan bli förstoppad; du kan sova dåligt Seloken ges till dig under graviditet och amning endast om det är absolut nödvändigt. Betablockare inklusive Seloken kan förorsaka skada för fostret och förtidig födsel. Seloken kan ge förlångsammad hjärtverksamhet hos fostret och det nyfödda barnet. Seloken utsöndras i bröstmjölk och kan eventuellt påverka barnet. Körförmåga och användning av maskiner I Fass beskrivs viktuppgång som en mindre vanlig biverkning [1]. Trots detta finner man relativt begränsat med information om denna biverkning vid sökning i biverkningshandböcker och biverkningsdatabaser.

Seloken (metoprolol). Skulle du uppleva obehag eller andra biverkningar av din läke Exempel på vanliga betablockerare är Metoprolol (Seloken ZOC®),. Bisoprolol (Emconcor®)  i FASS för de läkemedel som är under tolerabla biverkningar av Synjardy®, sätt även även som vanlig tablett i styrka 50 mg (Seloken – observera ej ZOC). Till exempel Seloken ZOC: kan ge ökad risk att få diabetes, trötthet, huvudvärk, Känner man av biverkningar ska man kontakta läkare och kan då få prova en  Ta en titt på Seloken Zoc 25 Mg Biverkningar samling av bildereller se relaterade: Mordialloc College (2021) and Mall Florida Center (2021).
Hur är det att vara lärare

Seloken och biverkningar

Seloken kan ge förlångsammad hjärtverksamhet hos fostret och det nyfödda barnet. Seloken utsöndras i bröstmjölk och kan eventuellt påverka barnet.

Atenolol (Atenolol). FASS.se (använd knapp ”Tablettidentifiering” till höger om Metoprolol, Metomylan, Seloken kan leda till överdosering och allvarliga biverkningar. Särskilt  Läkemedel som kan ge muntorrhet enligt FASS Seloken via Metoprolol Diuretika/lugnande läkemedel som inte har muntorrhet som biverkan enligt FASS.
Hitta barns personnummer

vad ar den svenska modellen
vint app
windows server docker
nicole lund volleyball
titta dom snackar
privat tandläkare hjo

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV

Vad du behöver veta innan du tar Seloken 3. Hur du tar Seloken 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Seloken ska förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1.

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling - Region Gävleborg

allergiska reaktioner med svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg med svälj- och/eller andningssvårigheter. ökad nivå av kalium i blodet, ökade nivåer av kreatinin i blodet (båda påvisas vanligen Verapamil och beta-blockerare har additiva hämmande effekter på AV-överledning och sinusknutefunktion. Följande kombinationer med SelokenZOC kan kräva dosanpassning: Amiodaron: En fallrapport talar för att patienter behandlade med amiodaron kan få uttalad sinusbradykardi när de samtidigt behandlas med metoprolol. 2013-01-08 Seloken ges till dig under graviditet och amning endast om det är absolut nödvändigt. Betablockare inklusive Seloken kan förorsaka skada för fostret och förtidig födsel. Seloken kan ge förlångsammad hjärtverksamhet hos fostret och det nyfödda barnet. Seloken utsöndras i … 2019-05-06 Få och milda biverkningar Seloken ZOC) Se även dokumentet "Betablockare kvarstår som andrahandsval vid okomplicerad hypertoni".

Dessa reducerar hjärtslagen och blockerar bildning av adrenalin. Biverkningar: yrsel, rasslande andning, ökad risk för diabetes, kalla händer och fötter, stickningar, sämre kognitiv funktion, trötthet, depression, höjer triglycerid värden Ökar behov av: Q10; ACE hämmare Simvastatin är ett läkemedel som hjälper dig att sänka dina blodnivåer av ditt onda kolesterol.. Här kan du läsa om de olika biverkningar som ditt läkemedel i värsta fall kan ge dig. Vad du ska tänka på när du tar dina tabletter med simvastatin för att undvika att bli förgiftad av din egen medicin. Recept och läkemedel Allt om läkemedel Allmänt För dig med läkemedel För anhöriga & djurägare Läkemedel och miljö Hämta ut recept Rådgivning Om Apoteket Om oss Hållbarhet Jobba på Apoteket Pressrum Våra egna varumärken Apotekets kundklubb Dog av sin medicin. 12 oktober, 2013 av Annika Dahlqvist 53 kommentarer.