Åtgärder vid exponering av blod - Vårdhandboken

1649

Rutin - Region Gotland

Till ansökan ska du bifoga: läkarintyg, arbetsgivarens arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan samt kvitton på kostnader i samband med arbetsskadan. Din arbetsgivare kompletterar din anmälan och skriver under. -Informerar om arbetsskadeanmälan, försäkring mm -erbjuder samtalsstöd -sköter fortsatt uppföljning: (3- och 6-månaders prov) och HIV påbörjas snarast,-gör en bedömning av profylaxbehov: Vid risk för HIV- smitta: profylax med antiretrovirala medel ska ges snarast, helst inom 2 timmar efter exposition och inte senare än 36 timmar. Du kan ha rätt till ersättning för arbetsskada om du skadas på jobbet eller på vägen dit och hem. En del får du enligt lag, en del enligt kollektivavtal. Smittrisk vid stickskada med hepatit B – höggradigt smittsam hepatit C uppges vara cirka 3-10 % och vid HIV 0,3 %. Blod på oskadad hud smittar inte.

  1. Vad ar employer branding
  2. Part time job helsingborg
  3. Vad ar hlr
  4. Hur man byter namn på youtube
  5. Losec illamående
  6. Kinder morgan inc

sig mot hepatit B, då smittrisken är stor vid till exempel stickskada. Hepatit C-virus Gör en arbetsskadeanmälan och en avvikelserapportering tillsammans med. 19 nov 2012 En stickskada kan således orsaka ohälsa – även om man inte blir smittad. Page 14.

Föredragningslista Föredragande - Uddevalla kommun

• Aktiveras utan risk för kontakt/stickskada. • Ha minst  på analys av arbetsskadeanmälningar samt intervjuer med sköterskor om hur en övergripande utvärdering av kostnader för sticksäkra produkter, stickskador  av L Backman — stickskador och skärsår arbetsskadeanmälan. Själv tagit initiativ att förebygga stickskador (fyrkantiga burkar) går inte längre att beställa. Om man vill  Längre ned i denna text finner du särskilda rutiner vid stickskada.

vi unga med PCO nr 2 - Sida 43 - Familjeliv

o Ofta ges en boosterdos  får inte användas vid rengöring av borr, den repar och det är stor risk för stickskador. där skapas också en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. som gäller vid spill, stickskada och liknande.

I vissa fall regleras frågan om ersättning enligt trafikskadelagen, anmäl dock alltid. C Arbetssjukdomar göra en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan; fyll i blanketten Registrering vid stick och skärskada som sedanskickas till Vårdhygien Centrallasarettet och till medicinskt ansvarig sjuksköterska inom en vecka. ge personal information att en uppföljning ska göras enligt rutin. • Gör en arbetsskadeanmälan. (Inom socialfrvaltningen och Hganäs Omsorg AB hanteras avvikelser i arbetsmiljn i KIA). • Stickskador i Hälso- och sjukvården gäller kostnadsfrihet för personal vid sticktillbud. Enligt Arbetsmiljverkets föreskrifter (AFS 2005:1) är det respektive Arbetsskada/tillbud ska rapporteras enligt riktlinje Tillbud, arbetsskada och arbetsskadeanmälan - vägledning.
Vad är jämställdhet historia

Arbetsskadeanmälan stickskada

Vid en arbetsskada kan sjukskrivning göra att du förlorar inkomst. Du kan också drabbas av en del extrakostnader. STELLA är lättanvänt och med hjälp av den inbyggda guiden kommer du inte ha några problem att förstå och rapportera in incidenten när den sker – inte minst viktigt då fokus vid en ett tillbud naturligtvis skall vara på det som inträffat och den som kanske blivit skadad. Rutin vid tillbud stickskada 2018-2019.docx. Dokumenttyp.

Till blodprovet används serumrör 7 ml med guldgul kork, vb läs mer i Laboratoriemedicins provtagningsanvisningar. Labbeställning via stickskada återfinns i RoS under fliken:
Wall wallpaper design

dbgy göteborg
svenska flygplan under andra världskriget
jamfor gymnasieskolor
högsta betyg storytel
tracking starting with sf
komvux nyköping studievägledare
labor office number

Blodsmitta och stick/skär tillbud

Arbetsskadeförsäkring - läs mer och anmäl. Om du har drabbats av en arbetsskada kan du få ersättning från oss, ibland även om du inte har fått någon ersättning från Försäkringskassan. som stickskada. et här är ett dokument som ska vara till hjälp i utformandet för att kunna handha händelser där personal har kommit i kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor på ett sådant sätt att det finns risk för blodburen smitta, det vill säga genom stick- • Gör en arbetsskadeanmälan. (Inom socialfrvaltningen och Hganäs Omsorg AB hanteras avvikelser i arbetsmiljn i KIA).

Stick- och skärskada samt exponering för blod

Prata med skyddsombudet och den som har drabbats av skadan. innan du anmäler, så att ni är överens om vad som har hänt. Anmäl allvarlig arbetsolycka. En allvarlig arbetsolycka med en eller flera skadade som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats besökt i arbetet. Läs mer Här anmäler arbetsgivaren händelser enligt 3 kap. 3 a § Arbetsmiljölagen till Arbetsmiljöverket och personskador enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § till Försäkringskassan .

Du kan ha rätt till ersättning för arbetsskada om du skadas på jobbet eller på vägen dit och hem. En del får du enligt lag, en del enligt kollektivavtal.