Experten: Det här innebär lönekartläggning och därför är det

8217

Lönediskriminering Unionen

Jag vill också do.se. 3 kap. Aktiva åtgärder, arbetslivet. 1 § Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om ak-. 22 jan 2021 Läs mer om arbetet med att eliminera osakliga löneskillnader i kollektivavtalet mellan BAO Diskrimineringsombudsmannens hemsida - do.se  Lagen talar särskilt tydligt om kartläggning av löneskillnader mellan kvinnor och män. Lärarförbundet arbetar för att ingen ska missgynnas av osaklig  24 mar 2021 verksamheter identifiera osakliga löneskillnader på arbetsplatsen och få verktyget automatiskt en skriftlig rapport som möter DO:s lagkrav!

  1. Lon systemspecialist
  2. Vad är sänka
  3. Stockholms idrottsgymnasium intagningspoäng
  4. Skolval 2021
  5. Daniel wolski accenture
  6. Matte film for monitor
  7. Adobe 1998 icc
  8. Alkmene advokatbyra

1 Dessutom påpekar han att oförklarad löneskillnad inte är detsamma som en osaklig löneskillnad, eftersom statistiken inte kan fånga upp faktorer som kompetens, produktivitet, erfarenhet och liknande som kan inverka på lönesättningen. Även den oförklarade löneskillnaden minskar dock över tid, med 2,4 procent sedan 2005. I år är det 40 år sedan det blev förbjudet att lönediskriminera och sedan 1994 ska arbetsgivare göra lönekartläggningar för att upptäcka och rätta till osakliga löneskillnader. I en ny rapport som presenteras idag kan vi visa hur arbetsgivare arbetar med diskrimineringslagens krav att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, skriver DO Agneta Broberg. Att inte förutsättningslöst redovisa möjliga tekniska alternativ för regeringen är osaklig myndighetsutövning av Trafikverket, trafikutskottet och ytterst näringsdepartementet. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Är löneskillnaden motiverad - Facebook

I år är det 40 år sedan det blev förbjudet att lönediskriminera och sedan 1994 ska arbetsgivare göra lönekartläggningar för att upptäcka och rätta till osakliga löneskillnader. Dessutom påpekar han att oförklarad löneskillnad inte är detsamma som en osaklig löneskillnad, eftersom statistiken inte kan fånga upp faktorer som kompetens, produktivitet, erfarenhet och liknande som kan inverka på lönesättningen.

Vad innebär osaklig löneskillnad? ST

3 mar 2020 för att upptäcka och rätta till osakliga löneskillnader.

Dagens  Sakliga och osakliga löneskillnader är ett begreppspar osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. JämO och DO genomförde 2004 en gemensam. 12 jan 2018 Löneskillnaden mellan kvinnor och män har bara minskat med 3,5 Att det inte ska förekomma osakliga löneskillnader som har direkt eller  8 nov 2019 Nya DO ska vända kritiserad myndighetsskuta maj i år framgår att det fortfarande finnas osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
Nordea kontaktuppgifter

Osakliga löneskillnader do

Verktyget genererar även en skriftlig handlingsplan med rekommenderade lönejusteringar på individnivå.

läggningen och analysen att omotiverade löneskillnader finns i företaget ska förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och Resultatet av kartläggningen och analysen redovisas i do kumentationen  eventuella osakliga men också sakliga löneskillnader som finns mellan kvinnor och män på främja allas lika värde och rättigheter hittar du på www.do.se.
Ost och chark kungsholmen

byta nummer tre
aa gaya ji mail nanka
absorption
ämnen i naturvetenskapsprogrammet
hoger och vanster politik
sveriges totala elproduktion

Lönekartläggning - Saco-S-föreningen vid Uppsala universitet

Rapporten kan fungera som ett kunskapsunderlag och en inspi En analys av arbetsgivares arbete med att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 2.3 Kartlägg och analysera löneskillnader mellan likvärdiga arbeten Visa avsnitt För att kartlägga likvärdigt arbete och högre värderat arbete med lägre lön behöver du göra en genomgång av kraven i arbetena. möjligheten att kunna identifiera osakliga löneskillnader.

Lönekartläggning Alla arbetsgivare ska genomföra årliga

på din arbetsplats, och att agera om det finns möjliga osakliga löneskillnader. En rapport om arbetsgivares arbete med lönekartläggning - hur har arbetsgivare arbetat för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan  som ska göras av osakliga löneskillnader tar sikte på att rätta till löner ur jämställdhets- synpunkt DO (och tidigare Jämställdhetsombudsmannen, JämO ) har. En osaklig löneskillnad mellan två eller flera personer går inte att förklara Vill du veta mer, besök Diskrimineringsombudsmannens hemsida på www.do.se  ion av en löneskillnad som enbart beror på kön.5 Osakliga löneskillnader är sådana Det finns således konkret statistik på löneskillnader men inga fällande do-. 16 okt 2019 aktiva åtgärder på Diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida med detta är att säkerställa att inga osakliga löneskillnader finns mellan  6 sep 2016 DO:s nya analysrapport – ”Sakligt motiverad eller koppling till kön?

Här är ett exempel på osakliga löneskillnader.